Våra behandlingar

Hitta sjukdomstillstånd eller behandling:

Medicinpumpar

Cancersmärta

Kronsik rygg- och bensmärta

Nervsmärta

Meniett-behandling

Ménière's sjukdom

Nervstimulatorer och DBS-behandling

Dystoni

Essentiell tremor

Parkinsons sjukdom

Tvångssyndrom

Nervstimulatorer och ryggmärgsstimulering

Komplext, regionalt smärtsyndrom

Kronisk rygg- och bensmärta

Kärlkramp

Nervsmärta

Michelson Technology at Work

Produkterna på denna sida är trademarks eller registerade varumärken som tillhör Medtronic.

Sweden