Resynkroniseringsbehandling

Resynkroniseringsbehandling (CRT) hjälper hjärtats båda nedre kammare att slå på ett mer synkroniserat sätt, så att blodet pumpas runt mer effektivt i kroppen. En CRT-pacemaker med defibrillator, CRT-D, kan också behandla farligt snabb hjärtrytm genom att leverera en livräddande chock som återställer hjärtat till en mer normal rytm.

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt uppstår när hjärtat inte pumpar ut tillräckligt med blod för att tillgodose kroppens behov. Tidiga symtom kan vara svullnad i fötter och ben eller brist på energi. Medtronics resynkroniseringsbehandling skickar små elektriska signaler till hjärtats nedre kammare för att hjälpa hjärtat att pumpa blodet mer effektivt.
Mer: Concerto® CRT-defibrillator

Mer: InSync® CRT-defibrillator

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-03-24

Section Navigation

Additional information

Sweden
>