Hjärtklaffsreparation och hjärtklaffsbyte

Vid hjärtklaffsjukdom rubbas blodets flöde genom hjärtat, ett tillstånd som kan orsaka andfåddhet och göra dig allmänt svag. I mer än 35 år har Medtronics produkter används för att reparera eller ersätta skadade klaffar och på så vis hjälpa människor med denna sjukdom att leva ett friskare liv.

Behandling vid klaffreparation

Hjärtklaffsreparation är ett kirurgiskt eller minimalinvasivt ingrepp där man korrigerar en hjärtklaff som inte fungerar. Ingreppet innebär vanligtvis att man reparerar själva klaff-seglet som öppnas och stängs, som en ventil, för att hindra blodet att gå i fel riktning genom hjärtat.
Mer: Profile 3D™ ring

Behandling vid hjärtklaffsbyte

Om hjärtklaffsreparation inte är ett alternativ kan ett hjärtklaffsbyte visa sig vara den mest effektiva behandlingen. Ett hjärtklaffsbyte är ett kirurgiskt ingrepp där man ersätter en skadad hjärtklaff med antingen en mekanisk eller biologisk klaff.
Mer: Hancock® II biologisk klaff
Mer: Freestyle® biologisk klaff

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-16

Section Navigation

Additional information

Sweden
>