Hjärtsviktsbehandling

Resynkroniseringsbehandling (CRT) hjälper hjärtats kammare att slå på ett mer synkroniserat sätt, så att blodet pumpas runt mer effektivt i kroppen. Det finns även implanterbara defibrillatorer med CRT-behandling som kan behandla farligt snabb hjärtrytm genom att avge en livräddande chock som återställer hjärtat till  normal rytm.

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt uppstår när hjärtat inte pumpar ut tillräckligt med blod för att tillgodose kroppens behov. Tidiga tecken på hjärtsvikt kan vara svullnad av fötter och ben eller brist på energi. Vår hjärtsviktsbehandling skickar små elektriska signaler till de nedre kamrarna i ditt hjärta och hjälper på så vis till att pumpa blodet mera effektivt.
Mer: Concerto® impanterbar CRT-defibrillator
Mer: InSync® implanterbar CRT-defibrillator

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-10-22

Section Navigation

Additional information

Sweden
>