Hydrocefalus-behandling

Ett shuntsystem består av två katetrar och en ventil som leder överflödig vätska från hjärnans ventriklar till en annan del av kroppen. En shunt implanteras vanligtvis på mindre än en timme och den kan ge varaktig lindring för personer med hydrocefalus.

Behandling vid hydrocefalus

Cirka 1 av 1000 barn föds med  hydrocefalus, ett tillstånd där för mycket vätska ansamlas i hjärnans ventriklar. Symtomen kan bestå av kräkningar, letargi, huvudvärk, förstorat huvud eller kramper. Det finns inget botemedel för sjukdomen men en implanterad Medtronic-shunt kan ofta ge långvarig lindring.
Mer: Strata ventil
Mer: Delta ventil
Mer: CSF-flödeskontrollventil
Mer: LP shuntar

Behandling vid normaltryckshydrocefalus

Normaltryckshydrocefalus kännetecknas av för mycket cerebrospinalvätska i hjärnans ventriklar. Tillståndet drabbar vanligtvis vuxna i 60-70-årsåldern och symtomen är bland annat minnesförlust och problem att gå. En implanterad shunt kan hjälpa till att lindra dessa symtom.
Mer: Strata ventil
Mer: Delta ventil
Mer: CSF-flödeskontrollventil
Mer: LP shuntar

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-01-27

Section Navigation

Additional information

Sweden
>