Implanterbara hjärtmonitorer

Vissa orsaker till oförklarade svimningsanfall är ofarliga och kan behandlas med enkla livsstilsförändringar. Andra är mer allvarliga. Medtronics implanterbara hjärtmonitor Reveal spelar in din hjärtrytm under en lång tid. Detta kan hjälpa din läkare att avgöra om en förmaksarytmi är orsaken till din svimning.

Oförklarade svimningsanfall

Ett svimningsanfall, även kallat synkope, innebär plötslig medvetandeförlust. Det inträffar när blodtrycket faller och hjärnan inte får tillräckligt med syre. När svimningarna är oförklarliga och återkommande kan din läkare ordinera en implanterbar hjärtmonitor. Den lilla monitorn registrerar kontinuerligt hjärtats aktivitet och när du svimmar kan läkaren ladda ner information från monitorn för att avgöra om orsaken till svimningen är hjärtrelaterad.
Mer: Reveal® implanterbar hjärtmonitor vid oförklade svimningsanfall

Mer: Reveal -implanterbar hjärtmonitor vid förmaksarytmier

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-02-02

Section Navigation

Additional information

Sweden
>