Behandling med medicinpump vid smärttillstånd

Om din kroniska smärta inte svarar på vanlig medicinering kan din läkare istället ordinera en läkemedelspump. En implanterbar pump levererar smärtstillande medicin direkt till vätskan runt ryggmärgen, vilket ger smärtlindring av en betydligt mindre dos läkemedel i jämförelse med vad som krävs om medicinen tas oralt.1-5

Behandling vid cancersmärta

Smärtlidandet som följer med en cancersjukdom har sin grund både i fysiska och mentala faktorer. Medtronics läkemedelspumpar, som implanteras i buken, skickar smärtstillande medicin direkt till vätskan runt ryggmärgen, via en inopererad kateter. Denna målstyrda medicinering bidrar till att minska smärta samt minimera biverkningar och förbättrar på så sätt din livskvalitet.

Mer: SynchroMed II medicinpump
Mer: Patientprogrammerare (myPTM)

Behandling vid kronisk rygg- och bensmärta

Kroniska ryggsmärtor känns ofta i nedre delen av ryggen, men kan också stråla ner i dina ben eller fötter. Olika ryggradssjukdomar eller skador kan var den utlösande faktorn till kronisk rygg- och bensmärta. Om du lider av svår smärta kanske våra behandlingar kan hjälpa dig på samma sätt som de har hjälpt mer än 250 000 människor runt om i världen att hantera sin kroniska smärta. 

Mer: SynchroMed II medicinpump
Mer: Patienprogrammerare (myPTM) 

Behandling vid nervsmärta

Nervsmärta är en neurologisk sjukdom där människor upplever svår kronisk smärta på grund av nervskador. Det är nerverna som sammankopplar ryggmärgen med kroppen och hjälper hjärnan att kommunicera med hud, muskler och inre organ.

Mer: SynchroMed II medicinpump
Mer: Patientprogrammerare (myPTM) 

Referenser

  1. North R, Kidd D, Zuhurak M, et al. Spinal Cord Stimulation for Chronic, Intractable Pain: Experience Over Two Decades. Neurosurgery 1993;32 384-395.
  2. Kumar K, Toth C, Nath R, et al. Epidural Spinal Cord Stimulation for Treatment of Chronic Pain – Some Predictors of Success. A 15-Year Experience. Surg Neurol 1998;50:110-121.
  3. De La Porte C, Van de Kelft E. Spinal Cord Stimulation in Failed Back Surgery Syndrome. Pain 1993;52:55-61.
  4. Devulder J, De Laat M, Van Bastalaere M, et al. Spinal Cord Stimulation: A Valuable Treatment for Chronic Failed Back Surgery Patients. J Pain Symptom Manage 1997;13:296-301.
  5. Burchiel K, Anderson V, et al. Prospective, Multicenter Study of Spinal Cord Stimulation for Relief of Chronic Back and Extremity Pain. Spine 1996;21:2786-2794. 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-01-27

Section Navigation

Additional information

Sweden
>