Meniett-behandling

För att minska den yrsel som orsakas av Ménières sjukdom, erbjuder Medtronic Meniett®. Meniett är en liten bärbar enhet som ger lufttrycks-pulser till innerörat. Läkare tror att dessa luftpulser kan bidra till att minska svullnaden och trycket som tros orsaka symtomen vid Ménières sjukdom.

Ménières sjukdom

Ménières sjukdom är ett sjukdomstillstånd i innerörat som orsakar yrsel eller svindel, hörselnedsättning och öronsusningar (tinnitus). Även om dess orsak är okänd, tror läkare att Ménières sjukdom är resultatet av ett för stort tryck på innerörat till följd vätskeöverskott. Vår Meniett avger lufttryckspulser till innerörat och vissa forskare menar att dessa tryckpulser kan bidra till att minska svullnaden och trycket och därmed lindra yrseln.
Mer: Meniett

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-01-27

Section Navigation

Additional information

Sweden
>