Neurostimulatorer och DBS-behandling

Medtronics Deep Brain Stimulation (DBS)-behandling är för närvarande godkänd för behandling av Parkinsons sjukdom, essentiell tremor ,dystoni, tvångssyndrom (OCD) samt epilepsi. En implanterad neurostimulator ger elektrisk stimulering till de delar av hjärnan som berörs och dämpar därmed symtomen på din sjukdom. Behandlingen är justerbar efter individens behov samt reversibel.

Behandling vid Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom drabbar 1.2 miljoner människor in Europa.1Om du är en av dem, vet du förmodligen att det inte finns något botmedel för denna neurologiska rörelserubbning. Vad du kanske inte vet däremot är att Medtronic har utvecklat en behandling som har visat sig minska några av symtomen i samband med Parkinsons sjukdom.2
Mer: Activa® PC neurostimulator
Mer: Activa® RC neurostimulator
Mer: Soletra® neurostimulator
Mer: Kinetra® neurostimulator
Mer: Activa® patientprogrammerare
Mer: Access® patientkontroll (Kinetra)
Mer: Access® patientkontroll (Soletra)

Behandling vid essentiell tremor

Personer med essentiell tremor blir ofta feldiagnostiserade och misstagna för att ha Parkinsons sjukdom. I själva verket kan 1 av 5 personer över 65 år ha essentiell tremor.3 Om detta tillstånd påverkar din förmåga att leva ett aktivt liv, kan kanske en behandling från Medtronic hjälpa till att hantera dina symtom.
Mer: Activa PC neurostimulator
Mer: Activa RC neurostimulator
Mer: Activa patientprogrammerare
Mer: Soletra neurostimulator
Mer: Access patientkontroll (Soletra)

Behandling vid dystoni

Dystoni är en neurologisk rörelserubbning som drabbar mer än 500.000 människor i hela Europa.4 Sjukdomen är ärftlig och kan orsaka svåra ofrivilliga muskelsammandragningar som kan hindra dig i din vardag. Medtronics DBS-behandling kan kanske hjälpa dig med dessa symtom.
Mer: Activa PC neurostimulator
Mer: Activa RC neurostimulator
Mer: Activa patientprogrammerare
Mer: Soletra neurostimulator
Mer: Access patientkontroll (Soletra)

Behandling vid tvångssyndrom

Tvångssyndrom är en typ av ångestsyndrom som kännetecknas av återkommande, oönskade tankar (tvångstankar) och/eller repetitiva handlingar. Reclaim® DBS-behandling mot tvångssyndrom kan lindra symtomen hos vissa patienter med svårt kroniskt tvångssyndrom som är behandlingsresistent.

Mer: Reclaim DBS-behandling

Referenser

  1. Activa Therapy Clinical Summary, 2003.
  2. What is Essential Tremor? Available at: www.essentialtremor.org. Accessed July 14, 2008.
  3. What is Dystonia? Available at: www.dystonia-europe.org. Accessed December 8, 2008.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2015-06-16

Section Navigation

Additional information

Sweden
>