Pacemakers

Medtronics pacemakers övervakar hjärtat kontinuerligt för att behandla bradykardi, en långsam, oregelbunden hjärtrytm. Om en pacemaker upptäcker en avvikande hjärtrytm kommer den att skicka ut små elektriska signaler för att återställa rytmen till normal.

Bradykardi (långsam hjärtrytm)

Bradykardi är benämningen på en långsam hjärtrytm, färre än 60 slag per minut. Med denna långsamma hjärtrytm orkar inte kroppen med normal aktivitet eller motion. Du kan då uppleva att du känner dig yr eller har kronisk brist på energi. Du kan också erfara andnöd eller till och med råka ut för ett svimningsanfall. En pacemaker skickar ut elektriska signaler för att återställa hjärtats rytm och hjälpa dig att må bättre. 

Mer: Adapta® pacemaker
Mer: EnRhythm® pacemaker

Våra SureScan™-system är de första pacemakerssystemen i världen som gör det möjligt för pacemakerpatienter att genomgå undersökning i MR-kamera.

Mer: Advisa MRI™ & Ensura MRI™ SureScan™pacemakers

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Sweden
>