Ryggradsbehandlingar

För personer med skador eller sjukdomstillstånd på ryggraden kan vardagliga aktiviteter åsamka stor smärta. Medtronics ryggradsbehandlingar erbjuder både smärtlindring och minimalt invasiva alternativ.  

Behandling vid diskbråck i ländryggen

Som en del av åldrandet eller till följd av en skada, kan dina ryggdiskar förlora sin elasticitet och stötdämpande egenskap. Ett diskbråck i ländryggen kan orsaka rygg- eller bensmärta, stickningar och domningar i benen eller sätet eller svårighet att gå. Den rekommenderade behandlingen för detta tillstånd kan vara ryggradsfusion. Vårt spinala system CD Horizon ® Legacy är avsett att lindra symtomen vid diskbråck i ländryggen.
Mer: CD Horizon Legacy spinalsystem

Behandling vid diskbråck i nacken

Personer med diskbråck i nacken kan uppleva smärta i nacken, strålningssmärta i armar och axlar samt smärta och domningar eller stickningar i armar eller händer. Vår Prestige ® diskprotes ersätter hela den skadade disken och är avsedd att bibehålla rörligheten i nacken.
Mer: Prestige diskprotes

Behandling vid kotförskjutning

Kotförskjutning eller kotglidning, som det också kallas, inträffar när en kota glider fram på den angränsande kotan. Detta tillstånd framkallar dels en gradvis missbildning av den nedre delen av ryggraden dels en förträngning av ryggradskanalen. Spinal fusion, eller steloperation som det ofta kallas, är det vanligaste kirurgiska behandlingsalternativet vid kotförskjutning.
Mer: CD Horizon Legacy spinalsystem

Behandling vid ryggradsfrakturer

En ryggradsfraktur (kotkompression) uppstår när en av kotorna i ryggraden går av eller kollapsar. Kyphon ® ballongkyfoplastik är ett minimalinvasivt ingrepp som kan reparera kotfrakturer.
Mer: Kyphon ballongkyfoplastik

Behandling vid ryggradsförträngning (lumbal spinal stenos)

Lumbal spinal stenos är ett tillstånd som orsakas av förträngningar i ryggradskanalen, vilket i sin tur kan resultera i smärtsam nervkompression. Vi erbjuder en behandling för spinal stenos som kallas X-Stop ® Spacer. X-Stop är ett minimalinvasivt implantat som har till uppgift att lindra dessa smärtsamma symtom.
Mer: X-Stop Spacer

Behandling vid ryggradstumör

Att avlägsna en tumör genom kirurgi är den huvudsakliga behandlingsmetoden. När tumören breder ut sig angriper den dock även andra strukturer. I vissa fall kan man behöva avlägsna så stora delar av till exempel en ryggkota så att man förlorar styrkan och balansen i ryggraden. I dessa fall vidarebehandlas patienten med en steloperation.
Mer: CD Horizon Legacy spinalsystem

Behandling vid skolios

För personer med skolios eller onormala krökningar i ryggraden, kan vardagen vara smärtsam och begränsad. Vårt CD Horizon ® Legacy ™ ryggradssystem är avsett att korrigera en onormal krökning i ryggraden.
Mer: CD Horizon Legacy spinalsystem

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-01-27

Section Navigation

Additional information

Michelson Technology at Work
Sweden
>