Sakral neuromodulering

En InterStim™ nervstimulator är en liten, implanterbar enhet som skickar svaga elektriska signaler till de nerver som kontrollerar blåsan och / eller tarmfunktionen. Den används för att behandla analinkontinens, förstoppning, överaktiv blåsa eller urinretention.

Behandling vid analinkontinens

1 av 10, vanligtvis äldre människor, drabbas någon gång i livet av analinkontinens. Om den konservativa behandlingen inte fungerar kan sakral neuromodulering vara ett alternativ för att slippa de svårigheter som orsakas av inkontinens. Genom en teststimulering kan ta reda på om den här behandlingen fungerar för dig.
Mer: InterStim™ behandling

Behandling vid förstoppning

När förstoppning blir ett långsiktigt problem kan det vara svårt att behandla det. Om konventionella behandlingar inte fungerat kan Medtronics sakrala neuromodulering vara ett alternativ för att normalisera tarmrörelserna. Vid en teststimulering kan du och din läkare bedömma om denna behandlingen minskar dina symtom.

Mer: InterStim-behandling

Behandling vid urinretention

Det är inte bara frustrerande att leva med urinretention, obehandlad urinretention innebär också en risk för din hälsa. Om standardbehandlingen inte har hjälp dig kan sakral neuromodulering från Medtronic vara svaret. Genom en teststimulering kan du ta reda på om behandlingen kommer att hjälpa blåsan att fungera som den ska.
Mer: InterStim-behandling

Behandling vid överaktiv blåsa

Symtomen vid överaktiv blåsa kan vara väldigt frustrerande med plötsliga behov av att urinera eller oväntade urinläckage. Om standardbehandlingen inte har fungerat kan en teststimulering avgöra om Medtronics sakrala neuromodulering skulle kunna vara nästa behandlingssteg.
Mer: InterStim-behandling

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-01-27

Section Navigation

Additional information

Sweden
>