Stentgraft

I mer än ett decennium har personer med thorakala och abdominella aneurysm blivit hjälpta av Medtronics endovaskulära stentgraft. Våra stentgraft fungerar som en liten byggnadsställning som stödjer de svaga områdena i din aorta.

Behandling vid aneurysm

Ett aneurysm  är en utbuktning i en del av din aorta. Över tid kan denna utbuktning försvagas och kraften av ett normalt blodtryck kan göra att den spricker. Ett brustet aneurysm leder nästan alltid till döden. Vårt endovaskulära stentgraft förstärker den del av aortan som försvagats av aneurysmet, för att förhindra en bristning.
Mer: Endurant™ abdominellt stentgraft

Behandling vid aortadissektion

Det huvudsakliga kännetecknet för aortadissektion är en bristning i kärlväggens innersta lager. Stentgraftet fungerar som en ersättningsled vid den del av aortan som skadats av dissektionen.

Mer: Stentgraftbehandling

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2014-10-08

Section Navigation

Additional information

Sweden
>