Innovationer för livet.

Med innovationer för livet menar vi att Medtronic kontinuerligt verkar för att utveckla nya medicintekniska metoder som kan hjälpa människor världen över. I vårt arbete tänjer vi på gränserna för vad som anses vara möjligt.

Tack vare vår omfattande kunskap om människokroppen och genom vårt nära samarbete med läkare, utvecklar vi fortlöpande ny teknik för behandling av patienter inom alla typer av sjukvård. Våra tekniska innovationer hjälper läkare att ställa snabba och korrekta diagnoser, lindra patienters symptom och behandla patienter så effektivt och smärtfritt som möjligt.

Vårt nytänkande gäller alla områden inom sjukvården och vi fokuserar både på vad vi kan göra för patienter idag och vad vi kan göra för dem i framtiden.

Vi värnar om innovationer för livet genom att vara visionärer och genom att förändra sättet på vilket kroniska sjukdomar behandlas i världen idag. Genom att främja innovation och utveckling, sätter vi inga gränser för dagens och morgondagens medicintekniska lösningar.

IFL_carousel_EU

Besök medtronic.com/innovation för mer information.

Uppdaterad: 2010-10-14

Section Navigation

Additional information

Sweden