Coronary

Kranskärlsröntgen och PCI-behandling (ballongvidgning)*

Medtronic Balloon Angioplasty and Stenting

PCI-behandlingen, allmänt känd som ballongvidgning av kranskärlen, är ett icke-kirurgiskt ingrepp som används för att behandla de förträngda kranskären runt hjärtat vid kärlkramp. Förträngningarna uppkommer på grund av uppbyggnaden av kolesterolfyllda plack, som bildas vid ateroskleros.

Ballongvidning (PCI) utförs vanligtvis av en interventionell kardiolog. Vid en PCI behandling matar en kardiolog upp en tom ballong, eller annan anordning på en kateter via blodkärlen från antingen handledens eller lårbenets artär, tills blockeringen i hjärtat nås. Kranskärlsröntgen används för att vägleda kateterdragningen. Vid själva blockeringen blåses ballongen upp för att öppna artären så att blodet kan flyta fritt. Ofta placeras en stent vid blockeringen för att se till att artären hålls permanent öppen.

Produktkategorier

Läkemedelsavgivande stentar, metallstentar, angioplastikballonger, läkemedelsavgivande ballonger, styrkateter, styrtrådar, manuella aspirationskatetrar

Sjukdomstillstånd


Ablationskateter för renal denervering*

Systemet består av en liten styrbar behandlingskateter och en automatiskt kontrollerad generator för leverans av behandlingen. Ingen öppen kirurgi krävs för behandlingen. En styrkateter förs in genom en skida för att leda katetern till njurartärerna. Katetern levererar högfrekvensradiovågor till 4–6 ställen i var och en av de två njurartärerna. Detta "slår ut" nerverna och sänker blodtrycket under ett par månaders tid.

Sjukdomstillstånd


* Var god se bruksanvisningarna för information om indikationer, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder, varningar samt möjliga negativa händelser.

Uppdaterad: 2016-04-19

Section Navigation

Additional information

Sweden