Cardiac Rhythm and Heart Failure (CRHF)

CRHF, vår affärsenhet för behandling av hjärtrytmproblem, är Medtronics äldsta och största affärsenhet. Redan 1957 utvecklade Medtronics medgrundare, Earl Bakken, den första bärbara pacemakern för behandling av onormalt långsamma hjärtfrekvenser. Sedan dess har vi utvidgat vår expertis inom elektrostimulering till att även omfatta behandlingar av andra hjärtrytmproblem. Vissa av våra produkter har inbyggda system som övervakar hjärtats rytm och vi har även rent diagnostiska verktyg som enbart övervakar hjärtrytmen och registrerar eventuell onormal hjärtrytm.

Produktkategorier

Kateterbaserade ablationssystem*

Medtronic Catheter-Based Ablation System

Våra kateterbaserade ablationssystem består av en kateter (en tunn, böjlig slang) som har antingen en uppblåsbar ballong eller ett antal elektroder i en cirkel fäst på sig. Katetern förs in i kroppen via ett litet snitt i ljumsken och manövreras fram till lungvenens öppning i hjärtat. Ablationssystemen kan sedan antingen kyla eller värma den specifika vävnaden så att det bildas en ärrvävnad som i sin tur bryter de icke önskvärda elektriska kretsarna som orsakar förmaksflimret eller arytmin.

Sjukdomstillstånd


Implanterbara pacemakers och defibrillatorer för resynkronisering av hjärtat (CRT-P- och CRT-D-enheter)*

implantable defibrillator

En pacemaker eller defibrillator implanteras vanligtvis i övre delen av bröstkorgen och övervakar och synkroniserar slagen i hjärtats vänstra och högra kammare för att optimera hjärtats pumpförmåga.

Sjukdomstillstånd


Implanterbar defibrillator, ICD*

Medtronic Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD)

En defibrillator implanteras vanligtvis i övre delen av bröstkorgen och är utformad för att övervaka hjärtrytmen och behandla onormala rytmer med hjälp av små elektriska impulser och/eller stötar. Förutom själva defibrillatorn implanteras även elektroder för två ändamål: att känna av hjärtats egen aktivitet och, när så krävs, att överföra elektriska impulser till hjärtat.


Implanterbara pacemakers*

Medtronic Cardiac Pacing System

En pacemaker implanteras vanligtvis i övre delen av bröstkorgen och övervakar hjärtrytmen och behandlar hjärtan som slår för långsamt. De sänder vid behov mycket små elektriska impulser till hjärtat för att reglera hjärtslagen.


Implanterbara hjärtmonitorer*

REALlinq

En hjärtmonitor förs in precis under huden på övre delen av vänstra bröstkorgen och övervakar kontinuerligt hjärtrytmen och registrerar den automatiskt eller när patienten själv aktiverar en handburen patientassistent, för att hjälpa till att diagnostisera orsaken till oförklarad svimning eller onormala hjärtslag.


Distansmonitorering av implanterade hjärtenheter*

Medtronic Remote Monitoring System for Implantable Cardiac Devices

Dessa system kopplar våra implanterbara pacemakers, ICD:er och hjärtmonitorer till läkaren via Internet. Detta gör att läkaren kan utföra en fullständig analys av all data som finns lagrad i en patients anordning, liknande det som skulle visas vid ett läkarbesök.
Lär dig mer

 

* Var god se bruksanvisningarna för information om indikationer, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder, varningar samt möjliga negativa händelser.

 

Uppdaterad: 2015-10-19

Section Navigation

Additional information

Bestående partnerskap

drlillehei-sm

Vår historia av nära samarbete med kardiologer och annan medicinsk personal började med vår första pacemaker.

Sweden