Diabetes

Affärsenheten för diabetes är Medtronics femte största affärsenhet. I mer än 30 år har vi hjälpt diabetiker att hantera sina glukosnivåer och leva längre och hälsosammare liv. Vi erbjuder ett integrerat diabeteshanteringssystem som inkluderar insulinpump, kontinuerlig glukosövervakning, insulintillförsel samt behandlingsövervakningsverktyg. Studier visar att detta integrerade system kan ge bättre glukoskontroll1,2 jämfört med flera dagliga sprutor, och risken för långsiktiga komplikationer3 och effekterna av hypoglykemi4,5 kan därför reduceras. Det ökar också vårt försprång i utvecklandet av en konstgjord bukspottkörtel –
ett ”slutet” system för insulintillförsel.

Produktkategorier

Insulinpumpar*

Medtronics insulinpump

Insulinpumpar är anordningar som tillför exakta doser av snabbverkande insulin som motsvarar kroppens behov väl. De är små i storlek – ungefär som en mobiltelefon – och bärs utanpå kroppen (implanteras ej). De kan bäras diskret fastklämda på ett bälte, nedstoppade i en ficka eller dolda under kläderna. Detta ger diabetiker den frihet de vill ha utan att de behöver oroa sig över sprutor och speciell mat. I dag har vi den enda insulinpumpen som är integrerad med en funktion för kontinuerlig glukosövervakning som kan hjälpa till att reducera effekterna av hypoglykemi3,4.

Sjukdomstillstånd


System för kontinuerlig glukosövervakning*

ipro-prof-cgm-th

Med hjälp av kontinuerlig glukosövervakning får diabetiker en mer fullständig bild av sina glukosnivåer, vilket kan leda till bättre behandlingsbeslut och bättre glukoskontroll1,2. Den kontinuerliga glukosövervakningen mäter glukosnivåerna i realtid dygnet runt. Denna kontinuerliga glukosövervakning ger: information om i vilken riktning glukosnivåerna är på väg; tidig avisering om förestående låga och höga nivåer; varningar om låga eller höga nivåer medan patienten sover; samt insikter om hur mat, fysisk aktivitet, läkemedel och sjukdom påverkar glukosnivåerna.

Ett system för kontinuerlig glukosövervakning består av:

  • En glukossensor som placeras under huden och som mäter glukosnivåer.
  • En sändare som skickar glukosinformationen från sensorn till insulinpumpen med hjälp av avancerad trådlös radiofrekvensteknik.
  • En insulinpump som visar glukosnivåer på pumpens bildskärm och aviserar användaren om den märker att glukoshalten närmar sig ett högt eller lågt gränsvärde.

Sjukdomstillstånd


Insulintillförsel

Medtronics infusionssatser  och infusionsbehållare

Att välja en säker och tillförlitlig infusionssats och infusionsbehållare som passar diabetikers livsstil är viktigt för en framgångsrik pumpbehandling. Våra infusionssatser och infusionsbehållare* är grundligt testade för att säkerställa en jämn insulintillförsel. Deras unika design gör att man kan byta satsen så snabbt och bekvämt som möjligt.

Sjukdomstillstånd


Behandlingsövervakningsverktyg*

Medtronic CareLink behandlingsövervakningsverktyg för diabetes

Vårt online behandlingsövervakningsprogram för diabetes samlar kritisk information från en patients insulinpump, kontinuerliga glukosövervakning och blodsockermätare. Programmet omvandlar informationen till rapporter, som hjälper till att förstå hur insulin, kolhydrater och motion påverkar glukosnivåerna. Det gör det också möjligt för en läkare att se sin patients data från sin dator på sjukhuset.

Sjukdomstillstånd


Mer information
På vår diabetes-webb www.medtronic-diabetes.se hittar du mer information kring hur det är at leva med diabets, vilka produkter vi erbjuder samt filmer och och intervjuer med andra diabetiker som använder Medtronics produkter.

Referenser

  1. Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group. Continuous glucose monitoring and intensive treatment of Type 1 diabetes. N Engl J Med. 2008; 359:1464–1476.
  2. Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A. et al. Effectiveness of sensor-augmented insulin-pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med 2010; 363:311–20.
  3. Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (DCCT/EDIC) Research Group. Modern-day clinical course of type 1 diabetes mellitus after 30 years’ duration: the Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications and Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications experience (1983-2005). Arch Intern Med 2009; 169:1307–16.
  4. Garg S. et al. Automatic suspension of insulin delivery: the in-clinic ASPIRE study. Diabetes Technol Ther 2012; 14:205–209.
  5. Danne T. et al. Prevention of Hypoglycemia by Using Low Glucose Suspend Function in Sensor-Augmented Pump Therapy. Diabetes Technol Ther 2011; 13:1–6.

 

* Var god se bruksanvisningarna för information om indikationer, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder, varningar samt möjliga negativa händelser.

Uppdaterad: 2014-05-05

Section Navigation

Additional information

Learn More

För patienter

Sweden