Endovascular

Vår verksamhet inom endovaskulära behandlingar tillhör en av de snabbast växande divisionerna inom Medtronic. Verksamheten består av två divisioner: aorta respektive kringutrustning. Aortadivisionen utvecklar stenttransplantat och stödteknik för minimalt invasiva reparationer av aneurysmer i aortan, den huvudartär i kroppen som börjar vid hjärtat. Divisionen för kringutrustning utvecklar stentar, ballong- och stödkatetrar liksom läkemedelsavgivande ballonger för interventionell behandling av sjuka artärer utanför hjärtat som transporterar blod genom kroppen till de nedre extremiteterna.

Produktkategorier

Aortastenttransplantat*

Medtronic aortic stent graft

Dessa tubulära medicinska anordningar tillverkas av ett särskilt vävt tyg som sys på på en ram av metalltrådsnät. Anordningarna placeras inuti ett aortaaneurysm – en ansvällning eller ballongliknande del i kroppens största blodkärl – för att förstärka aortaväggen och hjälpa till att förhindra att aneurysmen brister, vilket vanligtvis resulterar i dödsfall. Stenttransplantatet placeras i kroppen via en kateter som förs in i en artär i benet nära ljumsken och sedan förs vidare till aneurysmen. Aortaaneurysmen kan vara belägen i mag- eller bröstkorgstrakten och vi tillverkar stenttransplantat för aortaaneurysmer i både mag- och bröstkorgstrakten.

Sjukdomstillstånd


Periferstentar, ballongkatetrar, stödkatetrar och läkemedelsavgivande ballonger*

Medtronic peripheral stent and balloon catheter

Stentar är tuber av metalltrådsnät som används för att behandla sjuka, vanligtvis förträngda, artärer och hålla dem öppna. De kan vara ballongexpanderande eller självexpanderande. Ballongkatetrar används för att förbereda förträngda artärer för stentning eller som ett alternativ till stentning. Båda typerna av anordningar kommer i olika former och storlekar för en stor bredd av kliniska och anatomiska skillnader, som påverkar valet av kategori och egenskaper för anordningen. Stödkatetrar kan hjälpa till att öppna en väg för ballonger så att ballongerna kan föras vidare till den förträngda delen av kärlet. Läkemedelsavgivande ballonger levererar ett läkemedel till artärväggen. Läkemedlets funktion är att förhindra restenos, en vanlig form av återförträngning av den behandlade artären.


 

* Var god se bruksanvisningarna för information om indikationer, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder, varningar samt möjliga negativa händelser.

Uppdaterad: 2014-05-05

Section Navigation

Additional information

Sweden