Neuromodulation

Affärsenheten för neuromodulering är Medtronics näst äldsta och tredje största affärsenhet. Enheten grundades när vi överförde vår expertis inom elektrisk hjärtstimulering till behandling av sjukdomar och tillstånd som involverar nervsystemet. I dag omfattar våra produkter neuromoduleringssystem och implanterbara läkemedelstillförselsystem för kronisk smärta, allvarlig spasticitet, rörelserubbningar, psykiatriska störningar samt urologiska och gastrointestinala störningar.

Produktkategorier

Behandling med djup hjärnstimulering (DBS-behandling)*

Behandling med djup hjärnstimulering

DBS-behandling använder sig av en kirurgiskt implanterad neurostimulator (liknande en pacemaker) för att leverera elektrisk stimulering till precist utvalda områden i hjärnan och blockera oönskade signaler.
DBS-systemet inkluderar:

  • en neurostimulator, som vanligtvis implanteras precis under huden på övre delen av bröstkorgen;
  • en ledning (tunn uppsättning trådar) som överför behandlingssignalen till elektroderna, som levererar stimulering till hjärnan;
  • en förlängning (tunn uppsättning trådar) som ansluter ledningen till neurostimulatorn.

Läkemedelsinfusionssystem*

Läkemedelsinfusionssystem för hantering av kronisk smärta

Läkemedelsinfusionssystem använder sig av två helt implanterbara komponenter – en läkemedelspump och en intraspinal kateter – för att tillföra exakta mängder läkemedel direkt in i antingen epidurala eller intratekala utrymmen.

Eftersom läkemedelsinfusionssystem tillför läkemedel som går direkt till ryggmärgen (och inte färdas genom hela kroppen som orala läkemedel) kan intraspinal läkemedelstillförsel lindra symptom med mindre mängder läkemedel än om läkemedlen intas oralt. Detta kan utgöra ett alternativ för patienter som inte svarar på, eller som upplever biverkningar från, terapeutiska orala doser.

Dessa system används för att behandla allvarlig spasticitet och kronisk smärta av malignt eller icke-malignt ursprung.

Sjukdomstillstånd som kan behandlas med ett läkemedelsinfusionssystem**

Allvarlig spasticitet associerad med:

Kronisk smärta av malignt eller icke-malignt ursprung:

**Kronisk infusion av läkemedel eller vätskor som testats som kompatibla och anges på produktens etikett.


Magstimuleringssystem*

Neurostimulatoranordning kontrollerar kroniskt illamående

En liten medicinsk anordning, en s.k. neurostimulator, implanteras under huden, vanligtvis i den nedre magtrakten. Två isolerade ledningar implanteras i magsäckens väggmuskel och ansluts sedan till neurostimulatorn, som skickar elektriska pulser genom ledningarna för att stimulera den glatta muskulaturen i nedre delen av magsäcken. Detta kan hjälpa till att kontrollera det kroniska illamående och kräkningstillstånd som magmuskelförlamning orsakar.

Sjukdomstillstånd


System för sakral neuromodulering*

System för sakral neuromodulering beläget nära svansben

Dessa anordningar implanteras vanligtvis i övre delen av skinkan och skickar milda elektriska pulser till sakralnerverna i närheten av svansbenet. Sakralnerverna kontrollerar urinblåsan, de lägre tarmarna samt könsorganen och spelar en viktig roll i kontrollen av urin- och tarmfunktion.

Sjukdomstillstånd

Svårbehandlad dysfunktion i funktionellt lägre bäckenorgan, inklusive:

För patienter
Se våra webbplatser om blåskontroll och tarmkontroll.


System för ryggmärgsstimulering*

Anordning för ryggmärgsstimulering för behandling av kronisk smärta

Ryggmärgsstimulering (en typ av nervstimuleringsbehandling) levereras genom en liten implanterad ryggmärgsstimulator. Stimulatorn levererar milda elektriska impulser till en patients ryggrad för att avbryta smärtmeddelandet. I stället för att känna smärta känner de flesta patienter en stickande känsla som kallas för parestesi.

Patienterna kan justera stimuleringens styrka och läge med hjälp av en handburen programmeringsenhet. Patienterna kan exempelvis reglera olika stimuleringsnivåer vid olika tidpunkter på dagen eller för olika aktiviteter, t.ex. för att gå, sova eller sitta. På vissa av våra neuromoduleringssystem kan anordningen automatiskt justera stimuleringen när en patient byter position.

* Indikationen för behandling av dessa tillstånd med hjälp av ryggmärgsstimulering är begränsad till bålen och/eller extremiteterna.

För patienter
Se vår webbplats om att tämja smärtan.

 * Var god se bruksanvisningarna för information om indikationer, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder, varningar samt möjliga negativa händelser.

Uppdaterad: 2014-07-07

Section Navigation

Additional information

Sweden