Spine

Vår ryggradsverksamhet ligger långt fram inom spinala och muskuloskeletala behandlingar. Vi samarbetar med välrennomerade kirurger, forskare och innovativa partners för att erbjuda en mängd banbrytande och högkvalitativa produkter och tekniker som gör det möjligt för patienter återvända till ett normalt och aktivt liv snabbare. Vi är verksamma inom en mängd muskuloskeletala, neurologiska, ortopediska och spinala tillstånd.

Produktkategorier

Konstgjord cervikal mellankotskiva från Medtronic

Konstgjorda cervikala diskar*

En konstgjord disk (mellankotskiva) är en protes som förs in mellan ryggkotorna för att ersätta en naturlig disk. Den är utformad för att bevara rörligheten i hela det behandlade kotsegmentet.

Sjukdosmstillstånd

Diskbråck i nacken  


Ballongkyfoplastik*

Medtronic ballongkyfoplastik

Denna procedur är en minimalt invasiv procedur för att åtgärda vertebrala kompressionsfrakturer i ryggraden orsakade av benskörhet eller cancer. Proceduren använder sig av ballonger som är till för att återställa kotkroppens höjd. Bencement förs sadan in i kotkroppen för att stabilisera frakturen.

Sjukdomstillstånd

Ryggradsfrakturer


Biologiska medel*

rhBMP-2

Tillsammans med Wyeth Farmaceuticals erbjuder Medtronic en kirurgiskt implanterbar medicin som del av vår plattform för biologiska medel. Denna medicin har utvecklats för att initiera benutveckling i ett specifikt, utvalt område.


Interspinala spacerimplantat*

Interspinalt spacerimplantat från Medtronic

Dessa implantat är utformade för att hålla avståndet mellan taggutskotten (specifika delar av ryggkotorna) öppet så att nerverna i ryggen inte kommer i kläm eller orsakar smärta när personen står upprätt.


Minimalt invasiv ryggradskirurgi*

Medtronics ryggradsteknologier för minimal åtkomst

Minimalt invasiv ryggradskirurgi utförs med mindre snitt än traditionell öppen kirurgi och kan leda till minskad muskelskada1. Minimalt invasiv kirurgi kan vara perkutan (göras genom huden) eller miniöppen (operera genom ett litet snitt) och kan användas för alla delar av ryggraden.


Rekonstruktiva ryggradssystem*

Medtronics rekonstruktiva ryggradssystem

I de rekonstruktiva ryggradssystemen ingår skruvar, stänger och konnektorer som implanteras längs den berörda delen av ryggraden för att ge stöd åt en spinalfusion. En spinalfusion innebär att två bensegment förenas (vid t.ex. fraktur eller kotled). Instrumenten fungerar som en ”invändig gjutform” för att ge stabilitet åt kotorna tills fusionen, eller benåterväxten, kan ske.


* Var god se bruksanvisningarna för information om indikationer, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder, varningar samt möjliga negativa händelser.

Uppdaterad: 2014-05-19

Section Navigation

Additional information

Michelson Technology at Work
Sweden