Surgical Technologies

Surgical Technologies, affärsenheten för kirurgiska teknologier, utvecklar produkter och system för kirurgiska ingrepp så som: neurologiska och spinala ingrepp, kraniella ingrepp, kirurgisk onkologi samt ortopedi inom öron, näsa och hals. Vi utformar, utvecklar, tillverkar och stödjer sjukvårdsleverantörer med avancerade system för kirurgisk navigering och bildframställning, eldrivna kirurgiska verktyg och system, anordningar för intraoperativ nervövervakning, anordningar baserade på avancerad energi för hemostatisk förslutning och vävnadsdissektion samt implanterbara anordningar för behandling av hydrocefalus.

Produktkategorier inom öron, näsa och hals

Eldrivna system för öron-, näs- och halskirurgi*

Eldrivna kirurgisystem

Med mer än 90 tillämpningsspecifika blad och borrar hjälper våra eldrivna kirurgisystem till att åstadkomma bättre precision och kirurgisk åtkomst i en stor bredd av öron-, näs- och halsingrepp.

Sjukdomstillstånd:


System för intraoperativ nervövervakning*

Anordning för intraoperativ nervövervakning

Dessa system hjälper kirurger att minska risken för nervskador under olika öron-, näs- och halskirurgiska ingrepp liksom vid allmänna kirurgiska ingrepp, t.ex. vid avlägsnande av tumörer från örat eller sköldkörteln. Våra anordningar gör det möjligt för kirurger att lokalisera, visualisera och kartlägga funktionen hos motoriska nerver och ger en visuell och auditiv feedback.

Sjukdomstillstånd


System för bildstyrd kirurgi*

Elektromagnetiskt navigationssystem för öron-, näs- och halskirurgi

Vårt elektromagnetiska navigationssystem för öron-, näs- och halskirurgi gör det möjligt för kirurger att spåra sina instruments relativa position inuti patientens sinusar eller skallbas. Systemet ger maximal mängd information om varje patients unika anatomi för att hjälpa kirurger att fatta mer informerade beslut.


Eldrivna sinusspolningssystem*

Anordning för behandling av kronisk bihåleinflammation

Denna unika anordning är en behandling för kronisk bihåleinflammation och använder ett eldrivet roterande saltlösningssprej för att spola sinusarna. Anordningen hjälper till att få bort och avlägsna de envisa bakterier som förknippas med upprepade sinusinfektioner.

Sjukdomstillstånd


Behandlingar för sömnrelaterade andningsstörningar*

Implantat som reducerar snarkning och sömnapne

Våra produkter erbjuder lösningar som hjälper patienter med sömnrelaterade andningsstörningar till följd av bland annat lös mjukgom, missbildning eller organförstoring i nedre näsmusslan. Ett exempel är Pillar-implantaten som hjälper till att göra mjukgommen styvare och reducera vävnadsvibrationer som kan orsaka snarkning.

Sjukdomstillstånd

Produktkategorier: Neurokirurgi, ryggradskirurgi och ortopedisk kirurgi

System för kirurgisk navigering och bildframställning*

System för kirurgisk navigering och bildframställning

Under kraniella, neurologiska, spinala och ortopediska ingrepp gör våra system för kirurgisk navigering och bildframställning det möjligt för kirurger att visualisera patientens anatomi, spåra sina kirurgiska instruments läge i förhållande till anatomin, navigera behandlingens placering och bekräfta tumörresektioner. Dessa system förbättrar operationens precision och potentiellt de kliniska resultaten.


Ventiler och shuntar för behandling av hydrocefalus*

Shunt och tryckventil

Shuntar för behandling av hydrocefalus som avleder överflödig cerebrospinalvätska från hjärnan till en annan del av kroppen, där den kan absorberas. Med våra justerbara tryckventiler kan tryck- och flödesinställningar ändras på ett icke-invasivt sätt efter shuntimplantation, vilket gör att revisionskirurgi för shunten potentiellt kan undvikas. Vi erbjuder även antibiotikaimpregnerade katetrar för våra shuntar, som i laboratoriestudier har visat sig reducera bakteriekoloniseringar som kan orsaka infektioner och shuntfel.


Eldrivna höghastighetsborrsystem*

pneumatisk elektrisk höghastighetsborr

Våra system med pneumatiska och elektriska höghastighetsborrar är utrustade med vår egen teknik och levererar optimal kapacitet, prestanda och mångsidighet för en stor bredd av kirurgiska ingrepp, inklusive kraniella, neurologiska, spinala och ortopediska ingrepp. Vi erbjuder ett omfattande sortiment av utbytbara verktyg och tillsatser som fungerar med dessa borrar.

 

 

Produktkategorier: Avancerad energi

Bipolära förslutare*

Transcollation-anordning

Dessa innovativa system är utrustade med Transcollation®-teknik, en kombination av radiofrekvensenergi och saltlösning, och används för hemostatisk förslutning av mjukvävnad och ben under ortopediska, spinala, kirurgisk-onkologiska och toraxkirurgiska ingrepp.


Anordningar för vävnadsdissektion*

Anordning för vävnadsdissektion

Våra anordningar för vävnadsdissektion erbjuder precisionen hos en skalpell och blödningskontrollen hos traditionell elektrokirurgi utan att orsaka omfattande kollaterala termiska skador. Anordningarna används vid kirurgiska ingrepp inom plastik- och rekonstruktivkirurgi, elektrofysiologi, ortopedi, öron-, näs- och halskirurgi och allmän kirurgi.

* Var god se bruksanvisningarna för information om indikationer, kontraindikationer, försiktighetsåtgärder, varningar samt möjliga negativa händelser.

Uppdaterad: 2014-05-19

Section Navigation

Additional information

Sweden