Om Medtronic AB

Kista - Sweden

I Sverige, precis som i övriga länder, erbjuder Medtronic terapier och produkter som årligen förbättrar och förlänger livet för miljontals människor världen över – varje sekund förbättras två liv tack vare Medtronics produkter eller behandlingar.

Från att ha startat som ett pacemakerföretag 1949 i USA erbjuder Medtronic idag ett brett sortiment av produkter och behandlingsmetoder för bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar, neurologiska rubbningar, ryggskador och diabetes. Våra produkter som bland annat inkluderar pacemakers, implanterbara defibrillatorer, insulinpumpar, kontinuerlig glukosmätning, hjärtklaffar, neurostimulatorer samt ballongkatetrar och stentar för vidgning av kranskärl, finns representerade inom följande affärsområden

Medtronic finns idag i mer än 160 länder och har cirka 85 000+ anställda. Företaget är registrerat på New York-börsen och omsatte 17 miljarder USD för räkenskapsåret 2013. Våra produkter har funnits på den svenska marknaden sedan 1975 och 1999 bildades bolaget Medtronic AB.

 

Besöksasadresser till Medtronic i Norden:

Medtronic Sverige AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
SVERIGE
Tel: 08-568 585 00
Fax: 08-568 585 01
org. nr: 556525-5964
Mail: reception.sweden@medtronic.com

Medtronic Danmark A/S
Arne Jacobsens Alle 17
2300 Copenhagen S
DANMARK
Tel. +45-32 48 18 00
Fax. +45-32 48 18 01
CVR no: 1849 1370
Mail: reception.dk@medtronic.com

Medtronic Finland OY
PL 230, 00811 Helsinki
Hitsaajankatu 20,
00810 Helsinki
SUOMI
Tel. +358 20 7281 200
Fax. +358 20 7281 201
Mail: reception.finland@medtronic.com
Medtronic Norge AS
Gaustadalléen 21
N-0349 Oslo
NORGE
Tel: +47 67 10 32 00
Fax: +47 67 10 32 10
Mail: resepsjon@medtronic.com

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 2016-01-08

Section Navigation

Additional information

Snabba fakta

  • Grundat 1949 i Minneapolis, USA, av Earl E. Bakken och Palmer J. Hermundslie
  • Medtronic har verksamhet i mer än 160 länder
  • Det internationella huvudkontoret ligger i Dublin, Irland
  • Det nordiska, baltiska och polska regionala huvudkontoret ligger i Köpenhamn, Danmark
  • Medtronic har mer än 85 000+ anställda över hela världen

Kontakta oss

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna

Medtronic
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Fax +46 (8) 568 585 11
Diabetes Produktsupport
Medtronic
Direktsupport för pace, ICD, CRT, Reveal och CareLink
Medtronic
work Tel +46 (8) 4441555
Medtronic
Sweden