Vår historia

Collage av historiska bilder

Vi är i dag världens största medicintekniska företag men kommer ursprungligen från enkla förhållanden. Medtronic grundades 1949 som en reparationsverkstad för medicinsk utrustning av Earl Bakken och hans svåger, Palmer Hermundslie.

Startade dessa två män sin verksamhet för att förändra medicintekniken och livet för miljontals människor? Nej. Men de hade ett djupt moraliskt mål och en inre drift att använda sina vetenskapliga kunskaper och sina entreprenörsfärdigheter för att hjälpa andra.

Den andan – kombinerat med våra grundares personliga integritet och passion – blev vår vägledande filosofi och, till slut, Medtronics mission.

Vår första livsförändrande behandlingsprodukt – en bärbar, batteridriven pacemaker – var grunden för många fler Medtronic-produkter som använder sig av vår expertis inom elektrostimulering för att förbättra livet för miljontals människor.

Under åren har vi utvecklat ytterligare centrala teknologier, inklusive implanterbara mekaniska anordningar, anordningar för tillförsel av läkemedel och biologiska medel samt kirurgiska instrument som använder elektricitet eller avancerad energi. I dag används våra teknologier för att behandla nästan 40 medicinska tillstånd.

Centrala teknologier

Sedan vi banade väg för användningen av elektrisk stimulering för att behandla oregelbundna hjärtfrekvenser på 1950-talet har vi utvecklat flera andra centrala teknologier och använt dem i många innovativa medicinska behandlingsprodukter som lindrar smärta, återställer hälsa och förlänger livet för miljontals människor runt om i världen.

 

Lansera centrala teknologier

Elektrostimulering

Använda elektricitet för att stimulera normal fysiologi eller undertrycka onormal fysiologi.

Implanterbara strukturella anordningar

Anordningar som använder mekaniska principer och tekniker – som t.ex. självexpanderande metaller, scaffoldar, pumpar och ventiler – och material som är ogiftiga och steriliserbara och kan fungera inuti kroppen.

Inriktad tillförsel av läkemedel och biologiska medel

Anordningar som tillför läkemedel eller biologiska medel direkt där de behövs.

Instrument som använder elektricitet eller avancerad energi

Kirurgiska instrument som använder elektricitet eller avancerade energier, som t.ex. radiofrekvens eller kylmedel, för att avlägsna eller ablera vävnad eller försluta kirurgiska snitt.

Kirurgisk navigering och bildframställning

Bildstyrda system och instrumentspårningsteknologier som gör det möjligt för kirurger att se bättre inuti kroppen, spåra sina kirurgiska instrument inuti kroppen och utföra mer exakta och mindre invasiva procedurer.

Patient- och utrustningshantering

Instrument, anordningar och informationsteknologier som hjälper sjukvårdspersonal att diagnosticera medicinska tillstånd, övervaka och bättre hantera en patients medicinska tillstånd eller förhöra och programmera anordningar.

Uppdaterad: 2014-10-13

Section Navigation

Additional information

Sweden