Vår historia:
Det var så här det började

Medtronic grundades 1949 av Earl Bakken och hans svåger Palmer Hermundslie. Det hela började i ett garage i nordöstra Minneapolis, där de båda männen reparerade elektronisk sjukvårdsutrustning. Från denna blygsamma start har Medtronic växt till ett världsledande medicintekniskt företag som har utvecklat världens första implanterbara pacemaker tillsammans med andra revolutionerande produkter för rubbningar i hjärtrytmen. Medtronic har sedan fortsatt att utveckla medicintekniska produkter och omsätter idag 5 miljarder dollar och har kunder och patienter i 120 länder.

Earl Bakken, en av grundarna av Medtronic, var elektrisk ingenjör vars innovativa färdigheter skulle komma till nytta inom medicinsk utveckling.

Earl Bakken, en av grundarna av Medtronic, var elektrisk ingenjör vars innovativa färdigheter skulle komma till nytta inom medicinsk utveckling.

Medtronics start var som sagt blygsam. Earl hade lärt känna personalen på Northwestern-sjukhuset när han efter arbetsdagens slut väntade på sin fru, som arbetade som medicintekniker på sjukhuset. När personalen så småningom fick veta att han studerade till elektroingenjör vid University of Minnesota, blev han erbjuden ett arbete som bestod av att laga elektronisk sjukvårdsutrustning. Det var här som Earl och Palmer såg sin chans. Earl avbröt sina universitetsstudier och Palmer slutade sitt jobb på en brädgård i trakten och tillsammans bildade de ett företag för reparationer av medicinsk utrustning. Företaget döpte de till Medtronic.

Det blev ett tufft första år för Medtronic - på en månad tjänade man exakt $8 genom reparation av en centrifug. Andra året blev bättre och Earl och Palmer fick arbeta för allt fler tillverkare av medicinsk utrustning och Medtronic började växa.

Från serviceföretag till teknologisk innovatör

Mer än hälften av företagets vinst, under tidigt 1950-tal, baserades på försäljning av andra tillverkares produkter. Under tiden som försäljning och service fortskred, lärde Earl och Palmer känna läkare och sjuksköterskor i hela Midwest och även anställda på laboratorier för medicinsk forskning. Ofta bad dessa forskarlag Medtronics ingenjörer att modifiera utrustning eller design och tillverka nya instrument för speciella tester. Företaget började då tillverka kundanpassade engångsprodukter och kom på så sätt in i tillverkningsindustrin.

Fast Medtronic konstruerade nästan 100 olika kundanpassade produkter under 1950-talet, var det endast 10 av dessa som utgjorde deras egentliga produktsortiment. Däribland fanns till exempel defibrillatorer, hjärtfrekvensmätare och en fysiologisk stimulator.

 

Uppdaterad: 2016-04-19

Section Navigation

Additional information

Sweden