Samhällsengagemang

På Medtronic är det vår mission att lindra smärta, återställa hälsa och förlänga liv. Men vår mission uppmanar oss också att vara en bra medborgare som företag.

Att donera har länge varit en tradition på Medtronic – en tradition som vi har haft ett åtagande till sedan företagets grundande år 1949. Under årens lopp har vi bidragit med mer än 400 miljoner dollar till samhällen runt om i världen.

Stiftelsen Medtronic Foundation är Medtronics främsta medel för donationer till välgörande ändamål. Vår mission är att förbättra människors och samhällens hälsa genom att fokusera våra resurser i områden där vi kan göra unika och positiva bidrag.

Vi ger eftersom vi anser att vi måste dela våra resurser med våra samhällen. Genom att arbeta i partnerskap med våra samhällen gör vi verklighet av vårt åtagande och hjälper människor att åtnjuta hälsosamma och produktiva liv. I alla våra ansträngningar fortsätter program som betjänar socioekonomiskt missgynnade personer att vara vår främsta prioritet.

2012 års filantropiska rapport från Medtronic Foundation

2014 års filantropiska rapport från Medtronic Foundation

Läs här

I Europa är Medtronic Foundations bidragsgivande organiserat i fyra program:

Bidragsprogrammet CommunityLink stödjer program i länder där Medtronic har många anställda, inom områdena hälsa, utbildning och samhällsvälfärd.

Bidragsprogrammet HeartRescue stödjer ansträngningar för förebyggande och behandling av plötsligt hjärtstopp.

Bidragsprogrammet MedLink bryter ned hinder till kvalitativ hälso- och sjukvård genom att utbilda sjukvårdspersonal i regioner med kritiska hälsobehov.

Stiftelsens flaggskeppsprogram i Europa, bidragsprogrammet Patient Link , lanserades för att ta itu med behov hos personer med kroniska sjukdomar och tillstånd. Patient Link-programmet samarbetar med nationella och internationella patientorganisationer som undervisar, stödjer och talar för patienter och patienters familjer.

Patient Link-programmets finansieringsprioriteter: I partnerskap med våra Patient Link-organisationer arbetar vi för att:

  • Göra det möjligt för patienter att bli aktiva partner i sin egen sjukvård, i synnerhet i behandlingen av hjärt- och kärlsjukdomar, smärta, diabetes och rörelserubbningar.
  • Engagera patienter från kulturella gemenskaper som inte har haft tillgång till hälsoinformation och sjukvård.
  • Ge stöd åt patienter i vad som kan vara känslomässigt svåra tider.
  • Inkludera partnerskap och samarbeten i sponsringen av program.
Uppdaterad: 2015-07-09

Section Navigation

Additional information

Sweden