Medtronic Foundation Europe

Medtronic Foundation-stiftelsen stödjer kapacitetsuppbyggnad hos patientledda ideella organisationer genom partnerskap och finansiering. Dessa organisationer arbetar för att utbilda, stödja och tala för patienter och patienters familjer och förbättra livet för personer med kroniska sjukdomar. Vår målsättning är att:

  • Göra det möjligt för patienter att bli aktiva partner i sin egen hälso- och sjukvård, i synnerhet i behandlingen av hjärt- och kärlsjukdomar, smärta, diabetes och rörelserubbningar.
  • Engagera patienter från kulturella gemenskaper som inte har haft tillgång till hälsoinformation och sjukvård.
  • Ge stöd åt patienter i vad som kan vara känslomässigt svåra tider.
  • Inkludera partnerskap och samarbeten i sponsringen av program.

Klicka här för mer information om Medtronic Foundation.

Nedan finns en lista över europeiska och internationella organisationer.

Europa/internationellt

Nederländerna

Uppdaterad: 2014-05-12

Section Navigation

Additional information

Sweden