Behandlingsmöjligheter vid åderförkalkning

Vilket behandlingsalternativ som skall väljas vid åderförkalkning bestäms dels av hur uttalade symtomen är och dels av hur utbredd sjukdomen är. Vanliga alternativ är medicinsk behandling och ballongvidgning, ibland med stentinläggning.

För alla drabbade är det också viktigt med egenbehandling i förebyggande syfte. För att förebygga åderförkalkning genom egenvård bör man motionera regelbundet och undvika rökning. Om det finns flera fall av åderförkalkning i släkten, speciellt om någon drabbats i unga år, bör du be din husläkare kontrollera ditt blodtryck och undersöka ifall du har diabetes. Lindrig diabetes kan man ha utan att känna av det.

Medicinering

Mot riskfaktorer för åderförkalkning, som diabetes och höga blodfetter, går det att medicinera med blodfettssänkande medel. Mediciner kan också hjälpa till att öka hjärtats kapacitet och ta bort symtom som smärtor i benen och spänningar i musklerna.
Man kan dock inte bota åderförkalkning genom medicinering. För att eliminera en blodpropp eller förminska de förträngningar som uppstått krävs ett operativt ingrepp som kallas ballongvidgning.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden