Att få behandling

Varje år genomgår miljontals människor ballongvidning och stentning. Proceduren är ett minimalinvasivt ingrepp som ofta kräver endast en övernattning på sjukhus.

Är detta rätt alternativ för dig?

Du finns många saker du kan göra själv för att kontrollera din åderförkalkning. Du kan tex medicinera, förändra din kost eller genomföra andra livsstilsförändringar. Men ibland räcker inte dessa förändringar för att minska förträngningarna i kärlen. Efter en rad tester kan din läkare föreslå ballongvidgning och stentning.
Mer:ballongvidning och stentning

Operation: Vad kan man förvänta sig?

Såvida du inte står inför en medicinsk nödsituation kommer du att ha tid att förbereda dig inför din operation. Var aktiv och lär dig hur ingreppet går till så att du redan har lite kunskap när din läkare går igenom operationen med dig.
Mer:ballongvidgning och stentning

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-05-16

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden