Ingreppet: Vad kan man förvänta sig?

En ballongvidgningen genomförs på en röntgenavdelning av en läkare. Före behandlingen ges läkemedel som hjälper dig att slappna av under ingreppet.

Behandlingen börjar med lokalbedövning i ljumsken. Därefter förs en ballongförsedd kateter in i det blodkärl är förträngt.

Normalt tar en ballongvidgning mellan en och två timmar. Efter behandlingen får du ett tryckförband över instickstället för att förhindra blödning.

Riskerna med ballongvidgning är små. Ibland kan en viss blodutgjutning i ljumsken vid insticksstället uppstå, men den försvinner av sig själv efter hand.

 

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-07

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden