Behandling vid åderförkalkning

Ballongvidgning och stentning är vanliga behandlingar vid förträngda kärl. Med en ballong pressas fettbildningarna ihop mot kärlväggen och kärlkanalen vidgas. Stent är små, expanderande nätrör som håller kärlet öppet.

Vad är ballongvidning och stentning?

Oavsett om behandlingen är enbart ballongvidning eller en kombination av ballongvidning och stentning är målet för behandlingen att återställa blodflödet i ett igensatt kärl till ett så normalt läge som möjligt.
Mer: Ballongvidgning och stentning

Nytta och risker

Som med vilken kirurgisk procedur som helst finns det både nytta och risker med ballongvidning och stentning. Det är viktigt att du förstår dessa fördelar och risker om du överväger behandling.
Mer: Ballongvidning och stentning
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-11

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden