Ballongvidning och stentning

Om det inte räcker med mediciner för att öka blodgenom- strömningen kan det bli nödvändigt att göra ett operativt ingrepp. Vanligtvis görs en så kallad ballongvidgning PTA (Percutan Transluminell Angioplastic) om det har konstaterats att en person bara har enstaka förträngningar i de perifiera blodkärlen.

En ballongförsedd kateter förs in, vanligtvis via ljumsken, i det blodkärl är förträngt.När ballongen försiktigt blåses upp inne i kärlet pressas fettbildningarna ihop mot kärlväggen och kärlkanalen vidgas. Ingreppet utförs med hjälp av röntgengenomlysning av ett så kallat fluoroskop.

Ibland kan ballongen behöva blåsas upp flera gånger för att öppningen skall bli tillräckligt stor. När artären verkar tillräckligt öppen töms ballongen och katetern avlägsnas försiktigt.
I vissa sällsynta fall kan också en förträngning eller blodpropp sugas ut. Denna typ av behandling kallas trombektomi.

Ett bekymmer vid ballongvidgning är när ett blodkärl drabbas av en ny blockering eller kollapsar helt några veckor eller månader efter det att ballongvidgningen är genomförd. Den medicinska termen för detta tillstånd är restenos.

För att förhindra denna allvarliga komplikation kan man sätta in ett mycket litet nätrör av medicinskt rostfritt stål, ett stent, i kombination med ballongvidgning, för att hålla öppningen oförändrad. Stentet levereras på en ballongkateter och förs in i blodkärlet efter det att ballongvidgningen är gjord. Efter det att fettbildningarna har pressats ihop mot blodkärlets vägg är stentet utvidgat till lämplig storlek. Väl inne i blodkärlet fungerar stentet ungefär som en liten byggnadsställning som håller kärlets väggar på plats.

När stentimplantationen är färdig töms ballongen på sin luft och kan försiktigt tas ut ur blodkärlet. I vissa fall kan det bli nödvändigt att sätta in flera stent beroende på förträngningens längd.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-07

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden