Om analinkontinens

Om du lider av analinkontinens (fekal inkontinens på fackspråk) är du långt ifrån ensam. Analinkontinens och andra tarmbesvär är vanligare än man skulle kunna tro. Upp till 10 procent drabbas av analinkontinens någon gång i livet.1 Men det finns effektiva behandlingar. Vi har använt våra expertkunskaper för att utveckla en innovativ behandling för patienter som har kommit fram till att standardbehandlingarna mot analinkontinens inte fungerar tillräckligt bra.

Definition

Analinkontinens och problem med tarmkontrollen gör att du inte kan styra när och hur ofta du går på toaletten. Du kanske lider av små eller stora oväntade avföringsläckage, kanske inte hinner in på toaletten i tid eller inte känner dig nödig i tid. En del har en kombination av dessa symtom.

Orsaker

Det finns många möjliga orsaker till problem med tarmkontrollen. I många fall orsakas analinkontinens av en skada på de nerver eller muskler som styr tarmrörelserna. Skadan kan ha orsakats av ett kirurgiskt ingrepp, av graviditet eller av en kroppsskada. Även andra tillstånd och sjukdomar kan leda till inkontinens, till exempel förstoppning, diarré, diabetes, känslig tarm (IBS, irritable bowel syndrome) och Parkinsons sjukdom. Vissa läkemedel påverkar också tarmfunktionen. En av de vanligaste orsakerna till analinkontinens hos äldre och funktionshindrade är förstoppning. Om det är förstoppning som ligger bakom dina problem kan du hitta mer information här.

Symtom

Symtomen på analinkontinens kan vara lindriga eller svåra. Exempel på symtom är:

  • fläckar eller rester av avföring i underkläderna
  • att inte hinna till toaletten i tid (oavsett om man känner sig nödig eller inte)
  • ingen tarmkontroll över huvud taget

Dessa symtom kan förekomma i kombination med exempelvis:

  • diarré
  • förstoppning
  • gaser och uppkördhet
  • magkramper

Det kan hända att du har problem med blåskontrollen förutom analinkontinensen, och vissa behandlingar har effekt på båda problemen.

Riskfaktorer

Analinkontinens kan drabba vem som helst. Problemet är visserligen vanligare hos äldre men är inget normalt inslag i åldrandet. Graviditet och förlossning, diabetes och neurologiska sjukdomar kan orsaka inkontinens. Dessutom kan den som lider av förstoppning, har genomgått ett kirurgiskt ingrepp i anus eller har haft en näringsslang direkt till magsäcken utveckla analinkontinens.

Diagnos

Rådgör med en läkare om dina symtom och hur de påverkar ditt dagliga liv. Läkaren kan ställa en diagnos utifrån de symtom du har.

Referens

  1. Royal College of Surgeons of England guideline on fecal incontinence, www.rcseng.ac.uk

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-11-17

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden