Behandling vid analinkontinens

Det finns flera behandlingsalternativ vid analinkontinens, bland annat Medtronics innovativa InterStim™ nervstimulator. Nervstimulatorn har använts för att behandla över 100.000 patienter över hela världen sedan 1994. Om tarmproblemen stör ditt dagliga liv och om andra behandlingar inte har fungerat bör du tala med din läkare om hur du kan komma till rätta med dina besvär.

Beteendetekniker

Vissa kan lindra symtomen på analinkontinens genom enkla livsstilsförändringar, till exempel:

  • kostomläggning, vilket fungerar bra vid vattnig avföring
  • att undvika te och kaffe, som har en tendens att få ringmuskeln, som håller kvar avföringen, att slappna av
  • tarmträning och biofeedback-behandling, som kan stärka ringmuskeln eller ge träning i att tömma tarmen vid en viss tid varje dag

Läkemedel

Din läkare kan skriva ut läkemedel som hjälper dig att kontrollera analinkontinensen. Om du exempelvis lider av vattnig avföring kan läkemedel bidra till att göra avföringen fastare och fördröja tarmfunktionen.

Sakral neuromodulering

Om standardbehandlingarna inte fungerar tillräckligt bra kan din läkare rekommendera InterStim-behandling (kallas också sakralnervsstimulering). Sakralnervsstimulering kan ha effekt även om ringmuskeln är skadad. Denna reversibla behandling (ger inte permanenta förändringar) innebär att en liten nervstimulator implanteras i kroppen. Nervstimulatorn skickar svaga elektriska pulser till sakralnerverna, som styr tarmarna, inklusive ändtarmen. Om du dessutom har problem med blåskontrollen kan nervstimulatorn användas även för behandling av detta.

Kirurgisk rekonstruktion

I vissa fall kan mer komplicerade och permanenta kirurgiska ingrepp användas för att reparera ringmuskeln. Detta kan göras genom att muskelvävnad från låret används för att konstruera en konstgjord ringmuskel. En kolostomi kan användas om andra metoder inte har effekt. Vid kolostomi kopplas tarmen bort från anus och leds om till en påse på magen där avföringen samlas upp.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-11-17

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden