Olika typer av tarmtömningsproblem

Nedan följer ett urval på olika typer av tarmtömningsproblem

Stressinkontinens

Vad händer?

Vilka är symtomen?

Personen i fråga uppfattar inte i tid att tarmen är fylld.

Personen i fråga uppfattar plötsligt ett behov att gå på toaletten och måste rusa iväg.

Gasinkontinens

Vad händer?

Vilka är symtomen?

Personen i fråga uppfattar att tarmen är full men kan inte känna skillnad på gasbildning och avföring.

Personen i fråga kan oväntat släppa avföring när han/hon uppfattar gaser och vice versa.

Passiv inkontinens

Vad händer?

Vilka är symtomen?

Personen i fråga uppfattar inte att tarmen är full.

Personen kan oväntat tömma tarmen.

Anal- och avföringsinkontinens

Vad händer?

Vilka är symtomen?

Personen i fråga kan inte kontrollera tarmen och anus.

Analinkontinens är ofrivillig släppning av gas eller avföring (flytande eller fast). Denna ofrivilliga släppning kan orsaka sociala- eller hygeniska problem. Avföringsinkontinens är samma sak men inkluderar inte gas-släppning.

Förstoppning och överfyllnad

Vad händer?

Vilka är symtomen?

Personen i fråga har ett stopp i tarmen.

Personen i fråga har svårigheter att tömma tarmen.

Dubbel inkontinens

Dubbel inkontinens

Vilka är symtomen?

Personen i fråga har problem med både tarm- och blåstömningsproblem.

Se resp. tarm- och blåstömningsproblem.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-11-22

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden