Är InterStim-behandling rätt val för dig?

Din läkare hjälper dig avgöra om sakralnervsstimulering (InterStim-behandling) är det rätta valet för dig. Behandlingen är utformad för att minska blås- och tarmsymtomen hos patienter som lider av överaktiv blåsa, urinretention, analinkontinens eller förstoppning.

InterStim-behandling kan vara ett bra alternativ för dem som inte har hjälpts av eller inte tål standardbehandlingarna.

Testprogram

Ett test kan göras för att kontrollera hur väl InterStim-behandling kan fungera för dina blås- och/eller tarmproblem. Vid testet används en extern teststimulator tillsammans med en testledning som sätts in genom ett enkelt förfarande på läkarmottagningen eller i en operationssal.

Under testperioden för du dagbok över dina blås- och/eller tarmsymtom. Om symtomen lindras påtagligt eller försvinner helt under testperioden kan långsiktig användning av InterStim vara lämplig för dig.

Vid långsiktig användning implanteras en nervstimulator under huden, i skinkornas övre del, så att du inte behöver bära den i ett bälte och kan återgå till dina normala dagliga aktiviteter. Din läkare diskuterar det kirurgiska ingreppet med dig och förklarar vad som händer härnäst.

Kommer dina symtom att försvinna?

Resultaten av sakralnervsstimulering kan variera mellan olika personer. Behandlingen botar inte blås- eller tarmproblem: symtomen återkommer om behandlingen avbryts under en period. Men många upplever en påtaglig nytta av behandlingen, både omedelbart och på längre sikt.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-15

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden