Behandling vid aneurysm

Vi inser hur osäker din värld kan verka när du plötsligt behöver medicinsk behandling. Det är därför vi försöker göra alla våra behandlingar så minimal-invasiva som möjligt. Med det menas t.ex att du kan lämna sjukhuset tidigare för att återgå till dina normala aktiviteter. Prata med din läkare angående dina valmöjligheter och se om ett stentgraft är rätt val för dig.

Ett aneurysm, pulsåderbråck, behandlas alltid om läkaren anser att det finns risk för att det skall brista. Den vanligaste behandlingen är traditionell kirurgi där man syr in ett syntetiskt blodkärl, kärlgraft, som exkluderar aneurysmet. Under de senaste åren har också en ny behandlingsmetod som kallas stentgraftbehandling introducerats och blivit ett vanligt alternativ till öppen kirurgi.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-09

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden