Om aneurysm/pulsåderbråck

Blodet cirkulerar i kroppen i ett system av blodkärl. Dessa blodkärl kan liknas vid mjuka, elastiska rör vars väggar är uppbyggda av tre olika lager av celler, muskulatur och bindväv. Artärer heter de blodkärl som går i riktning från hjärtat ut i kroppen.

Artärerna för med sig syresatt blod ut till kroppens celler. I artärerna förs blodet fram i stötar i takt med hjärtslagen, det vi kallar puls. Eftersom trycket i artärerna är högt kan blödningar från artärerna ge farliga blodförluster på förhållandevis kort tid. De stora artärerna kallas pulsådror och den stora kroppspulsådern aorta.

Blodkärlens väggar är normalt mjuka och elastiska men vår livsstil leder ofta till att det bildas för mycket fett i dessa väggar. Fettansamlingarna gör blodkärlen stela och oregelbundna, ett tillstånd som kallas åderförkalkning. Omfattande åderförkalkning, medfödda missbildningar i blodkärlen eller andra sjukdomar som försvagar blodkärlets väggar kan leda till ett sjukdomstillstånd som kallas aneurysm, pulsåderbråck.

Ett aneurysm är en försvagning av kärlväggen. Omfattande åderförkalkning, medfödda missbildningar i blodkärlen eller andra sjukdomar som försvagar blodkärlets väggar kan leda till detta sjukdomstillstånd.

Ett aneurysm kan uppkomma i många olika artärer, men är vanligast i aorta, den stora kroppspulsådern. De allra flesta aortaaneurysm sitter i buken nedanför kärlen som leder till njurarna. Aneurysm kan också förekomma i aorta ovanför njurartärerna, den thorakala delen i aorta. Andra aneurysm finns i ljumskpulsådern, knäpulsådern och hjärnan. Aneurysm i hjärnans blodkärl är dock inte förknippad med åderförkalkningssjukdom. Denna typ av aneurysm behandlas av neurokirurgiska avdelningar.

Genom pulsådrorna transporteras stora mängder blod. Eftersom blodtrycket i artärerna är högt kan en artär som förlorat sin elasticitet och utvecklat en sjuklig vidgning brista. Om ett pulsåderbråck brister får man stora inre blödningar som kan orsaka svåra hjärnskador eller chocktillstånd, beroende på var blödningen inträffar. Det är ett livsfarligt tillstånd som kräver omedelbar sjukhusvård.

Symtom

De flesta människor saknar symtom som pekar på att de har aneurysm. I de fall man har symtom är också dessa mycket olika beroende på var aneurysmet sitter och hur stort det är. Symtom som kan förekomma är:

  • aneurysm i hjärnan - inga symtom innan det brister och orsakar hjärnblödning. Man får då svår huvudvärk och blir ofta medvetslös
  • aneurysm i bröstkorgen - smärta i bröstet, heshet och ihållande hosta
  • aneurysm i buken - inga symtom innan det brister. Då är symtomen svår smärta i buk/rygg och svimning

Om ett aneurysm brister måste man omedelbart till sjukhus. Larma 112.

Eftersom många dock helt saknar symtom på att de har aneurysm kan en rutinkontroll hos läkaren ibland avslöja sjukdomen. Läkaren kan känna en pulserande mjuk klump i de mellersta eller nedre delarna av buken. Mer vanligt är dock att ett pulsåderbråck upptäcks när en person undersöks av andra orsaker, som till exempel röntgen eller EKG.

Eftersom aneurysm kan vara en följd av åderförkalkning kan du i viss mån förebygga sjukdomstillståndet genom att undvika samma riskfaktorer som gäller för åderförkalkning.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden