Operation: Vad kan man förvänta sig?

Abdominal aortic aneurysm with endovascular stent graft in place

Detaljbild - Abdominellt aortaaneurysm med endovaskulärt stent

Endovaskulär stentgraftbehandling eller endovaskulär aneurysm reparation (EVAR), är ett kirurgiskt ingrepp som utförs inuti aorta med hjälp av en tunn slang kallad levereringskateter. Till skillnad från öppen kirurgi, vilket innebär en långt snitt i buken, kräver endovaskulär kirurgi endast två små snitt i ljumsken.

En stentgraftbehandling kan antingen göras inom lokalbedövning eller narkos. När bedövningen är lagd görs ett snitt i bägge ljumskarna, det ena för röntgengenomlysningen och det andra för stentgraftsystemet. Med hjälp av röntgengenomlysning, fluoroskopi, förs en kateter laddad med stentgraftet in genom ljumskpulsådern och vidare mot aneurysmet. När införingskatetern är på plats i det skadade kärlet dras dess ytterskida sakta bakåt och stentgraftet utvidgas till en förinställd storlek. På detta sätt har man exkluderat aneurysmet och skapat en ny väg för blodflödet.

En stentgraftbehandling tar vanligtvis mellan 2-4 timmar att utföra. Direkt efter ingreppet kan läkaren rekommendera patienten att ligga still 4-6 timmar för att låta såret i ljumsken börja läka. Vissa biverkningar från ingreppet såsom svullnad i låret, domningar i benet, smärtor eller dunkningar i benet, illamående, kräkningar, obehagskänslor, brist på aptit och/eller förstoppning kan förekomma. Vanligtvis får patienten stanna på sjukhuset cirka 2-4 dagar efter ingreppet.

Eftersom stentgraftbehandling är en relativt ny metod följder man upp behandlade patienter med hjälp av regelbunda kontroller.
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-15

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden