Är ett endovaskulärt stentgraft rätt alternativ för dig?

Om du funderar på inläggning av ett endovaskulärt stentgraft som behandling av ett bukaortaaneurysm har du fått veta av din läkare att du har ett aneurysm (pulsåderbråck) på aorta som måste åtgärdas. Det beror i så fall på att din läkare anser att aneurysmet håller på att bli större och att det finns risk för att det ska brista (aneurysmruptur).

Normal aorta (left) and abdominal aortic aneurysm (right)

Detaljbild - Normal aorta (vänster) och aneurysm (höger)

Tidigare var den enda möjliga behandlingen en kirurgisk rekonstruktion som innebar att den del av kärlet där ett aneurysm hade bildats ersattes med ett syntetiskt graft.
I dag finns en alternativ och minimalinvasiv operationsmetod med inläggning av endovaskulärt stentgraft. Ingreppet kallas ibland EVAR (Endovascular Aneurysm Repair).
Operationen betecknas som minimalinvasiv eftersom det endovaskulära stentgraftet är utformat för att kunna placeras inne i bukaortaaneurysmet utan att någon del av aorta behöver tas bort, till skillnad från vid en traditionell, öppen kirurgisk åtgärd.

Är ett endovaskulärt stentgraft lämpligt för dig?

Du kan vara en lämplig kandidat för EVAR om du

  • är minst 18 år gammal,
  • inte är gravid,
  • är tillräckligt frisk för att klara en operation som tar 2–4 timmar,
  • klarar regelbundna återbesök hos en läkare eller radiolog efter operationen, inklusive radiografisk bilddiagnostik för att bedöma status för stentgraftet och bukaortaaneurysmet, med minst ett återbesök per år,
  • är fullt medveten om risker och nytta med stentgraftinläggningen jämfört med en öppen kirurgisk rekonstruktion.

Om du har ett mycket stort bukaortaaneurysm, har aneurysm eller blodkärl med oregelbunden form eller lider av andra sjukdomar kan det hända att EVAR inte är lämpligt för dig. Din läkare kommer att diskutera detta med dig.

Tala med din läkare

Det är mycket viktigt att du diskuterar behandlingsalternativ för ditt bukaortaaneurysm med din läkare så att du får närmare information om hur en inläggning av ett endovaskulärt stentgraft går till och om ingreppet kan vara lämpligt för dig.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-15

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden