Om endovaskulär reparation med stentgraft

Att ha ett endovaskulärt stentgraft är som att ha en liten byggnadstsällning av metall inuti sin aorta. Stentgraftet stödjer det svaga området i kärlet så att du kan återgå till dina normala aktiviteter. Om du väljer detta behandlingsval är du i gott sällskap eftersom 100,000 människor med aneurysm satt sin tilltro till Medtronics stentgrafter under det senaste decenniet.

Vad är ett stentgraft?

Ett endovaskulärt stentgraft är ett syntetiskt tygrör (graft) som hålls samman av en metallstruktur (stent). Stentet fungerar som en sidoled vid den del av aortan som försvagats av anuerysmet och förhindrar det från att brista.

Stentgraftet är utformat på så sätt att det kan placeras inuti aortan utan att öppna blodkärlet eller ta bort någon vävnad.
Mer

Vårt abdominella stentgraft

Medtronic har varit en innovatör och ledande leverantör av endovaskulära stentgraft i över ett decennium.
Mer: Endurant™ abdominellt stentgraft

Nytta och risker

Placeringen av ett endovaskulärt stentgraft inuti aneurysmet görs utan öppen kirurgi vilket innebär kortare återhämtningstid. De långsiktiga riskerna med stentgraft är för tillfället okända. Forskning kring dessa eventuella risker pågår.
Mer

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-02-16

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden