Vad är stentgraftbehandling?

Din aorta går från ditt hjärta och genom din buk.

Detaljbild - Din aorta går från ditt hjärta och genom din buk

Endovaskulär stentgraftbehandling eller endovaskulär aneurysm reparation (EVAR) är en nyare form av behandling för aneurysm, som är mindre invasiv än öppen kirurgi. Denna metod går ut på att man sätter in ett stentgraft, ett polyesterrör som är täckt av ett självexpanderande metallnät (nitinol), inuti det skadade blodkärlet utan att göra ett snitt i buken. Stentgraftet förs in i kroppspulsådern via ljumskpulsådern under röntgengenomlysning. På så sätt bildar stentgraftet en ny bana för blodet och exkluderar därmed aneurysmet. En stentgraftbehandling kan vara till fördel för patienter vars tillstånd inte tillåter en öppen operation.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2015-06-16

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden