Behandling vid aortadissektion

Vid typ-A dissektioner, i den uppåtstigande delen av kroppspulsådern, krävs ofta en akut öppen operation för att undvika livshotande komplikationer. Under denna typ av operation sys ett syntetiskt blodkärl, som exkluderar dissektionen, in i det skadade kärlet. Vid typ-B dissektioner, i den nedåtstigande delen av kropps-pulsådern, kan en stor del av allvarliga komplikationer avvärjas med blodtryckssänkade medicinering.

I övriga fall krävs ett operativt ingrepp. Tidigare var man hänvisad enbart till konventionell öppen kirurgi, vilket är ett stort ingrepp som medför stora risker för patienten. Idag kan man också åtgärda problemet med ett minimalinvasivt ingrepp kallat stentgraftbehandling.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-09

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden