Om aortadissektion

Blodet cirkulerar i kroppen i ett system av kärl. Dessa blodkärl kan liknas vid mjuka, elastiska rör vars väggar är uppbyggda av tre lager: tunica interna, tunica media och tunica adventitia.

  • tunica interna/det innersta lagret, består av ett cellager och skapar en slät inre yta 
  • tunica media/det mellersta lagret, består av muskelceller och fibrer
  • tunica adventitia/det yttersta lagret, är en bindvävskapsel som består av fibrer och muskelceller

Artärer är de blodkärl som går i riktning från hjärtat ut i kroppen. De för med sig syresatt blod ut till kroppens celler. I artärerna förs blodet fram i stötar, i takt med hjärtslagen, det vi kallar puls. Eftersom trycket i artärerna är högt kan blödningar från artärerna ge farliga blodförluster på förhållandevis kort tid. De stora artärerna kallas pulsådror och den stora kroppspulsådern aorta. Vid olyckor och vissa typer av ärftliga sjukdomar kan ett allvarligt sjukdomstillstånd som kallas aortadissektion uppstå i blodkärlen.

Vad är aortadissektion?

Det huvudsakliga kännetecknet för aortadissektion är initialt en bristning i kärlväggens innersta lager. Denna bristning breder sedan ut sig till det mellersta lagret och orsakar en klyvning av aortaväggen, varvid en äkta och en falsk blodkanal (lumen) skapas. Både den äkta och den falska blodkanalen genomströmmas av blod i varierande grad.

Komplikationerna av en aortadissektion kan antingen vara att blodflödet till njurar, lever, mjälte, tarm och/eller ben minskar på grund av ett hämmat blodflöde i den äkta blodkanalen. Sprider sig kärlbristningen motströms kan den också skada klaffen mellan hjärtats vänstra kammare och aorta. Detta är direkt livshotande komplikationer. En annan livshotande komplikation är att kärlväggen brister helt på grund av att den försvagats genom klyvningen med stora blödningar som följd.

Det finns två olika typer av aortadissektion. Dissektioner i den uppåtstigande delen av kroppspulsådern kallas typ-A och dissektioner i den nedåtstigande delen typ-B. Båda typerna medför akuta besvär och hög dödlighet utan omedelbar behandling.

Symtom

Aortadissektion är det vanligaste förekommande akuta besväret på aortan. Det är 2-3 gånger så vanligt som en bristning av aortan. Tre fjärdedelar av dissektionerna inträffar på personer mellan 40-70 år. Män drabbas oftare än kvinnor.

Dissektionen är en direkt livshotande skada med en dödlighet på över 30% inom de första 24 timmarna om tillståndet lämnas obehandlat. Beroende på vilken utveckling kärlbristningen har får den drabbade olika symtom. Vanligt förekommande akuta symtom är plötslig svår huggande smärta i bröstet som strålar ut i ryggen.

Diagnos av aortadissektion kan ställas med hjälp av EKG, hjärtröntgen, datortomografi och aortografi.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-02-09

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden