Att få ett endovaskulärt stentgraft

Endovaskulär stentgrafting är ett minimalinvasivt alternativ till öppen kirurgi. Proceduren tar mindre tid och du återhämtar dig snabbare vilket gör att du kan återgå till det dagliga livet fortare.

Är det här rätt alternativ för dig?

Endovaskulära stentgraft har gjort dissektion-reparationerna säkrare och mer bekväma för många människor men det här tillvägagångssättet passar inte alla. Stentgraftbehandling är en alternativ operationsmetod vid dissektion.
Mer

Operation: Vad kan man förvänta sig?

En stentgraftbehandling kan vara till fördel för patienter vars tillstånd inte tillåter en öppen operation.
Mer

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-02

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden