Operation: Vad kan man förvänta sig vid stentgrafting?

En stentgraftbehandling kan antingen göras inom lokalbedövning eller narkos. När bedövningen är lagd görs ett snitt i bägge ljumskarna, det ena för röntgengenomlysningen och det andra för stentgraftsystemet. Med hjälp av röntgengenomlysning, fluoroskopi, förs sedan en kateter laddad med stentgraftet in genom ljumskpulsådern och vidare mot dissektionen. När införingskatetern är på plats i det skadade kärlet dras dess ytterskida sakta bakåt och stentgraftet utvidgas till en förinställd storlek. Stentgraftet är då placerat på ett sätt så att det täcker öppningen till den falska kanalen så att blodflödet styrs tillbaka till den äkta kanalen. Därmed har förutsättningar skapats för att dissektionen skall kunna läka ut.

Beroende på utseendet och storleken på dissektionen kan ibland mer än ett stentgraft sättas in i ett blodkärl. En stentgraftbehandling tar vanligtvis mellan 2-3 timmar att utföra.

Direkt efter ingreppet kan läkaren rekommendera patienten att ligga still 4-6 timmar för att låta såret i ljumsken börja läka. Vissa biverkningar från ingreppet såsom svullnad i låret, domningar i benet, smärtor eller dunkningar i benet, illamående, kräkningar, obehagskänslor, brist på aptit och/eller förstoppning kan förekomma. Vanligtvis får patienten stanna på sjukhuset cirka 5-7 dagar efter ingreppet.

Eftersom stentgraftbehandling är en relativt ny metod följder man upp behandlade patienter med hjälp av regelbunda kontroller.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-15

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden