Är ett endovaskulärt stentgraft rätt alternativ för dig?

Tidigare var den enda möjliga behandlingen en kirurgisk rekonstruktion vilket är ett stort ingrepp som medför stora risker för patienten. I dag finns en alternativ och minimalinvasiv operationsmetod med inläggning av endovaskulärt stentgraft.

Operationen betecknas som minimalinvasiv eftersom det endovaskulära stentgraftet är utformat för att kunna placeras inuti det skadade blodkärlet utan att öppna bröstkorgen till skillnad från vid en traditionell, öppen kirurgisk åtgärd.

En stentgraftbehandling kan vara till fördel för patienter vars tillstånd inte tillåter en öppen operation.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-15

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden