Om bihåleinflammation (sinuit)

Du känner igen symtomen: snuva, huvudvärk, nästäppa. Är det bara en vanlig förkylning? Eller något värre? Om det är bihåleinflammation rör det sig om en allvarligare åkomma. Därför lägger Medtronic ner mycket arbete på att utveckla effektiva behandlingsmetoder för kronisk sinuit.

Definition

Bihålorna är luftfyllda hålrum som finns innanför ansiktet. En sinuit, som också kallas rinosinuit, är en inflammation i bihålornas slemhinna. Det finns två typer av bihåleinflammation. Dels kortvarig, akut bihåleinflammation efter en förkylning, i samband med allergi eller på grund av luftföroreningar. Dels långvarig, kronisk bihåleinflammation som varar i över 3 månader.

Orsaker

Läkarna klassificerar orsakerna till bihåleinflammation på följande sätt:

  • anatomiska orsaker – exempelvis att nässkiljeväggen är sned (deviation av nässeptum) eller förstorade näsmusslor
  • levnadsomständigheter – bland annat graviditet, arbete med barn och rökning
  • inflammationer och infektioner – orsaker som har att göra med bakterie-, virus- och svampinfektioner samt med allergier och polyper
  • störd utveckling – exempelvis cystisk fibros
  • tumörer i näsa och bihålor – som kan blockera viktiga dräneringsvägar

Symtom

Nästäppa, snuva och tryckkänsla med smärta i ansiktet eller huvudvärk kan innebära att du har en förkylning. Men om snuvan är gul eller missfärgad kanske du har bihåleinflammation.
Kronisk bihåleinflammation kan minska livskvaliteten och leda till ständig trötthet. Om du har astma kan den förvärras av bihåleinflammation.

Riskfaktorer

Följande faktorer kan öka risken för bihåleinflammation:

  • bad i förorenat vatten som innebär att bihålorna utsätts för bakterier
  • tät kontakt med barn gör att du utsätts för fler förkylningar och bakterieinfektioner
  • rökning och passiv rökning gör att slemhinnan i näsan förtjockas och att slem transporteras långsammare, vilket ger en grogrund för bakterier

Diagnos

Din läkare kommer att be dig berätta om dina symtom och din sjukdomshistoria. Dessutom kan det hända att läkaren knackar på olika ställen i ditt ansikte för att ta reda på om du är öm vid några bihåleöppningar. Ibland kan även en datortomografi vara användbar för att ställa diagnos.

Om dina symtom inte försvinner med den behandling du får av din husläkare kan det hända att du remitteras till en öronläkare, som använder ett endoskop för att undersöka näsa och bihålor och se om det finns blockeringar. Ett endoskop är ett smalt och böjligt instrument med belysning i änden som fungerar ungefär som ett litet teleskop.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-05-31

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden