Behandlingsmöjligheter vid bihåleinflammation (sinuit)

De flesta kortvariga bihåleinflammationer kan behandlas med läkemedel. Även patienter med långvarig eller kronisk bihåleinflammation kan ha nytta av läkemedelsbehandling. Men om behandlingen inte fungerar kan en sinusoperation vara det bästa sättet att lindra dina symtom.

Det finns två typer av bihåleinflammation. Kortvarig eller akut bihåleinflammation kan uppträda plötsligt och sedan gå över på några dagar eller veckor. Långvarig eller kronisk bihåleinflammation håller i sig i månader eller återkommer gång på gång.

Läkemedelsbehandling

Akut bihåleinflammation kan ge samma symtom som en förkylning och går i många fall över av sig själv. Din läkare kan föreslå att du använder vanliga avsvällande näsdroppar för att lindra symtomen.

Om bihåleinflammationen håller i sig längre än en vecka orsakas den troligen av bakterier. I så fall kan din läkare skriva ut antibiotika. Bakteriell bihåleinflammation botas oftast av en antibiotikakur.

Även kronisk bihåleinflammation kan behandlas med läkemedel. Beroende på hur svår inflammationen är kan din läkare skriva ut antibiotika som tas via munnen, inhaleras genom näsan eller injiceras direkt i ett blodkärl.

Sinuskirurgi

Vissa bihåleinflammationer kan behandlas med läkemedel och/eller livsstilsförändringar, medan andra kan kräva ett kirurgiskt ingrepp. Normalt prövas läkemedelsbehandling först. Din läkare föreslår ett kirurgiskt ingrepp först när alla andra behandlingsalternativ har prövats utan att ha effekt på dina symtom.

Vilken typ av sinuskirurgi din läkare rekommenderar beror på hur din sjukdom yttrar sig. De tre vanligaste metoderna för sinuskirurgi är:

  • etmoidektomi – som innebär att bihålorna mellan ögonen och näsryggen rensas
  • antrostomi i maxillarsinus – som ger en effektivare dränering av bihålorna bakom kindbenen
  • servoreglerad nässeptumplastik med turbinoplastik – som lindrar andningsbesvär som orsakas av en sned eller krokig nässkiljevägg och förstorade näsmusslor

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden