Efter sinuskirurgi

Återhämtningen efter sinuskirurgi beror på din hälsa och på vilket ingrepp du har gått igenom, men de flesta behöver stanna hemma från arbetet eller skolan i flera dagar. Det kan ta flera veckor innan läkningen är klar. Se till att rådfråga din läkare så att du förstår vad du behöver göra efter ingreppet.

Efter ingreppet

En etmoidektomi, antrostomi via maxillarsinus eller servoreglerad nässeptumplastik med turbinoplastik är skilda ingrepp, men förloppet efter ingreppen är ungefär detsamma.

Det kan ta flera veckor innan du är helt återställd. Du kommer att vara lite svullen och öm inuti näsan efter ingreppet, men det är helt normalt. Du kan ha symtom som vid en svår förkylning eller en bihåleinflammation. Detta beror på svullnad, levrat blod, slem och torkat sekret i näsan. Det kan hända att din läkare rekommenderar nässköljning eller spray med saltlösning och antibiotikasalva för att göra det lättare för näsa och bihålor att börja fungera normalt igen.

Efter ingreppet är det viktigt att du sköter näsa och bihålor väl för att de ska läka bra och för att inga ärr ska uppstå. Råd för en god vård är bland annat:

  • Håll huvudet i högläge för att minska blödning och svullnad efter ingreppet. Sov med extra kuddar eller i en vilstol första natten efter ingreppet så att huvudet kommer upp.
  • Om du har tamponader (gasvävsremsor) och ortoser/splintar (tunna plastskivor) i näsan, se till att de sitter kvar. Om tamponaden sätter igen, andas genom munnen. Ta inte bort tamponader eller ortoser.
  • Viss blödning är normalt i 2 till 3 dagar efter ingreppet. Om du tycker att du blöder mycket, kontakta din läkare.
  • Låt bli att snyta dig i minst en vecka efter ingreppet. Lyft inte tungt och undvik ansträngande fysisk träning. Det kan öka risken för att du får näsblod.
  • Om du måste nysa, försök göra det med munnen öppen.
  • Ta inte värktabletter med acetylsalicylsyra (aspirin). De gör att blodet levrar sig långsammare och förvärrar blödningar.

Beroende på vilket ingrepp du har genomgått blir du kallad till återbesök ungefär 3 till 7 dagar efter operationsdagen. Vid återbesöket tar din läkare bort eventuella tamponader, ser till att operationsstället läker planenligt och ger dig nya instruktioner om hur du ska sköta näsa och bihålor.

Dagligt liv

När näsa och bihålor har läkt bör du kunna återgå till din vanliga aktivitetsnivå. Symtomen på bihåleinflammation bör ha lindrats och du får troligen färre bihåleinflammationer i framtiden. Men det är aldrig garanterat att kirurgiska ingrepp ger önskat resultat. Det är möjligt att du fortfarande kan behöva någon form av läkemedelsbehandling för att hantera dina symtom även efter ingreppet. I de flesta fall förbättras dock patienternas symtom efter en sinusoperation.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-02

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden