Att genomgå en sinusoperation

Du och din läkare beslutar gemensamt om sinuskirurgi är lämpligt för dig. Om ni enas om att det är ett bra alternativ för dig kommer du troligen att få genomgå en av tre olika typer av funktionell endoskopisk sinuskirurgi, FESS. Alla metoderna är minimalt invasiva polikliniska ingrepp (dagkirurgi), så normalt kan du lämna sjukhuset samma dag som ingreppet görs. Efter ingreppet kan du förvänta dig att andas friare och du bör få färre behåleinflammationer.

Ingrepp för att behandla kronisk bihåleinflammation görs vanligen först om läkemedelsbehandling inte har fungerat. Om du och din läkare har kommit fram till att en operation är det bästa alternativet kan du få genomgå något av dessa vanliga ingrepp.

Alternativ för sinusoperationer

Om dina etmoidalsinusar är orsaken till bihåleinflammationerna kan en etmoidektomi vara det ingrepp du behöver.

Tryck och smärta under ögonen och bakom kindbenen kan innebära att bihåleinflammationen finns i maxillarsinus. I så fall kan en antrostomi via maxillarsinus vara rätt behandling.

Om dina bihåleinflammationer orsakas av blockering på grund av att nässkiljeväggen är sned och näsmusslorna förstorade kan du behöva genomgå en servoreglerad nässeptumplastik med turbinoplastik.

Mer: etmoidektomi
Mer: antrostomi via maxillarsinus
Mer: Servoreglerad nässeptumplastik 

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-02

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden